Pogoji e-novic

Z registracijo na naše elektronske novice preko obrazca na spletni strani ali podatkov, ki jih pustite v fizični trgovini CraftArt (Cesta v Dolenjo vas 2a), soglašate, da z vašimi podatki ravnamo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Soglašate in dovoljujete, da vam pošiljamo elektronsko pošto z ugodnostmi, popusti, novicami in kodami za popust. Od elektronske pošte se lahko kadarkoli odjavite na povezavi na koncu elektronskega sporočila.

Upravljanje s podatki
– Ime in priimek bomo uporabljali izključno za personalizacijo elektronskih sporočil in ni obvezno polje.
– Datum rojstva bomo uporabili izključno za poslano sporočilo s popustom oziroma ugodnostjo na navedeni datum, za katerega se smatra, da je vaš rojstni datum. Popust ali ugodnost za rojstni dan ni prenosljiva na tretjo osebo in se lahko uporabi izključno z navedenim elektronskim naslovom in kodo napisano v elektronskem sporočilu. Ugodnost je mogoče uveljavljati samo pri spletnem nakupu, razen če ni v sporočilu drugače navedeno.
– Za pošiljanje elektronskih sporočil morate navesti veljavni elektronski naslov. To je tudi edino obvezno polje.

Splošno
Pogoji e-novic stopijo v veljavo 1.1.2018, ko so se začeli zbirati elektronski naslovi v promocijske namene.
CraftArt se zavezuje, da bo v skladu s pogoji izvedel vse ugodnosti navedene v elektronskem sporočilu. CraftArt si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb predmetnih splošnih pogojev brez predhodne najave. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled na www.craftart.si. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z elektronskimi naslovi se rešujejo sporazumno. V kolikor sporazumno reševanje sporov ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Cerknici.