Splošni pogoji poslovanja z CraftArt darilnimi boni

Pri CraftArt ponujamo darilni bon kot možnost darila za vaše najdražje. Darilni bon lahko vnovčite v trgovini v Cerknici ali pa pri nakupu preko spleta.

SPLOŠNO
CraftArt, Tjaša Radojevič s.p. (v nadaljevanju CraftArt) s temi splošnimi pogoji poslovanja določa pravice in obveznosti s poslovanjem z darilnimi boni.

CraftArt izda darilni bon ob plačilu v obliki listine in v standardni obliki. CraftArt je skladno s temi splošnimi pogoji zavezan sprejeti darilni bon kot plačilo za blago, ki ga prodajamo, v obdobju veljavnosti bona, ki je označen na dokumentu, razen v primerih, ko je skladno s temi splošnimi pogoji darilni bon neveljaven.
Nakup darilnega bona preko spleta: Na spletni strani naročite bon, kot druge izdelke. Ob prejetju potrdila plačila, vam na elektronski naslov ali po pošti (po dogovoru), pošljemo darilni bon z datumom izdaje kupona in kodo spletni nakup. Ob plačilu z darilnim bonom je imetnik darilnega bona dolžan darilni bon izročiti zaposlenemu v trgovini. Ob unovčitvi bona preko spletne strani kodo kupona vpišite v označeno okno na spletni strani (ob zaključku nakupa). Koda vam omogoči popust v vrednosti darilnega bona. Bon je vnovčljiv 6 mesecev po izdanem računu oziroma potrdilu plačila.

OBVEZNOST IZDAJATELJA DARILNEGA BONA
Pravico do plačila z darilnim bonom pridobi imetnik darilnega bona s trenutkom izdaje darilnega bona, ki se opravi proti plačilu njegove vrednosti v CraftArt trgovini, Cesta v Dolenjo vas 2a ali preko spletne trgovine.
Vsakokratni imetnik darilnega bona ima pravico do plačila z darilnim bonom ob njegovi predložitvi, brez kakršnekoli
identifkacije. Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz darilnega bona, prenehajo s tem, ko ga v CraftArt ali preko spleta sprejmemo kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov navedenih v teh splošnih pogojih.

PRAVICE IMETNIKA DARILNEGA BONA
Imetnik bona ima pravico do plačila z darilnim bonom v času veljavnosti darilnega bona v trgovini CraftArt, Cesta v Dolenji vasi 2a ali preko spletne trgovine www.craftart.si. Čas veljavnosti darilnega bona je 6 mesecev od datuma nakupa darilnega bona. Čas veljavnosti je naveden tudi na darilnem bonu. Imetnik darilnega bona ima pravico, da bon predloži v CraftArt trgovini, namesto celotne ali delne kupnine ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Imetnik darilnega bona nima pravice do izplačila vrednosti darilnega bona v denarju niti deloma. V kolikor je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, CraftArt ni dolžan izplačati razlike do vrednosti bona imetniku darilnega bona.
Darilni bon je prenosljiv, tako da lahko imetnik darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona in nov imetnik tako pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.
Veljavnost darilnega bona se ohrani in se ne podaljša s prenosom.

ROKOVANJE Z DARILNIMI BONI
Na darilnem bonu CraftArt morajo biti naslednji podatki: podpis osebe, ki je bon izdala, datum izdaje darilnega bona in koda za spletni nakup. V primeru, da na darilnem bonu ni vseh naštetih podatkov ali da kakšen podatek
manjka, je darilni bon neveljaven. Pri vročitvi bona preglejte veljavnost podatkov. Kasnejših reklamacij ne moremo upoštevati. Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem
primeru se šteje darilni bon za neveljavnega. Z darilnim bonom ni mogoče kupiti drugega darilnega bona ali več drugih darilnih bonov. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Za izgubljene ali ukradene darilne bone CraftArt ne odgovarja. Darilni bon je prenosljiv. V primeru, da je darilni bon ponarejen, se šteje za neveljavnega.

OSTALO
CraftArt si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb predmetnih splošnih pogojev brez predhodne najave.
Splošni pogoji poslovanja so na vpogled na www.craftart.si. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi boni se rešujejo sporazumno. V kolikor sporazumno reševanje sporov ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Cerknici. Dodatno zavijanje kupona kot darilo ali v kuverto, ni všteto v ceno.
Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati.